Haba žaidimas „Protingas meškiukas mokosi skaičiuoti“

Haba žaidimas „Protingas meškiukas mokosi skaičiuoti“
Haba žaidimas „Protingas meškiukas mokosi skaičiuoti“ Haba žaidimas „Protingas meškiukas mokosi skaičiuoti“
Gamintojas HABA
Prekės kodas HB 3151_4547
Ar turime: Turime!
Kaina 18.95€
Kiekis     - O GAL -   Į geidaraštį
Į palyginimo sąrašą

„Vienas, du, trys, keturi – meškiuk, skaičiuok su manimi!“ Keturiuose šio žaidimo variantuose protingasis meškiukas supažindina vaikus su skaičiais nuo 1 iki 10 bei padeda spręsti pirmus matematinius uždavinius. Ugdomasis žaidimas skirtas 2-5 žaidėjams. Į rinkinį įeina skaičiavimo siūlas ir trys dideli žaidimo kauliukai.

Amžius: 4-8 metai

Šis žaidimas lavina:

-          Atmintį

-          Skaičiavimą/sudėtį

Žaidimo kūrėjas: Anja Dreier-Brückner

Iliustracijos: Anja Dreier-Brückner

Žaidimo trukmė: maždaug 10-15min

„Skaičiavimas yra nesąmonė“ - nusiminęs taria meškiukas. „Taigi skaičiuoti yra be galo lengva!“ – bando padrąsinti didžioji meška ir sako: „Ar žinojai, kad kadaise buvau visų laikų skaičiavimo meistras?“. Kupinas susižavėjimo mažasis meškiukas pažvelgia į didžiąją mešką ir taria: „Tikrai? Kaip puiku! Galėsi mane išmokyti mane visko apie skaičius ir skaičiavimą“. Mažasis meškiukas su džiaugsmu nekantriai laukia pirmųjų pamokų.

Turinys

1 Protingo meškiuko skaičiavimo siūlas

1 žaidimo kauliukas su skaičiais

1 žaidimo kauliukas su ant jo pavaizduotomis rankomis

1 žaidimo kauliukas su akutėmis

40 kortų

1 žaidimo taisyklių instrukcija

Brangūs tėveliai,

Prieš pradedami žaisti, kartu su savo vaiku apžiūrėkite žaidimo priemones.

-          Skaičiavimo siūlas. Viename siūlo gale yra Protingas meškiukas, kitame – medinis kamuoliukas, o tarp jų yra keturi geltoni ir keturi žali mediniai rutuliukai. Žaidėjai gali stumdyt rutuliukus iš vienos pusės į kitą, taip mokydamiesi skaičiuoti nuo 1 iki 10. Pavyzdžiui: Vienas medinis rutuliukas, esantis šalia meškiuko, yra skaičius „vienas“. Trys mediniai rutuliukai, esantys šalia meškiuko, yra skaičius „trys“. Visi dešimt mediniai rutuliukai, kurie yra prie meškiuko, yra skaičius „dešimt“.

-          Metimo kauliukai. Rinkinyje yra trys ypatingai dideli žaidimo kauliukai. Ant visų žaidimo kauliukų vienos pusės yra meškiuko atvaizdas, o kitos kauliukų pusės vaizduoja įvairius simbolius, kurie reiškia skaičius nuo 1 iki 5.

-          Kortos. Yra 4 kortų rinkiniai – po 10 kortų rinkinyje. Kortos atitinka žaidimo kauliukus ir skaičiavimo siūlą. Kortų rinkiniai nurodo skaičius nuo 1 iki 10 įvairiais būdais: skaičiais, akutėmis, pirštais arba skaičiavimo siūlu. Matydami simbolių įvairovę, vaikai yra supažindinami su skaičių pasauliu skirtingais būdais: pirštai, akutės ir mediniai rutuliukai gali būti skaičiuojami, skaičius gali būti skaitomas kaip abstraktus užrašytas simbolis.

Susipažinę su žaidimo priemonėmis, perskaitykite ir žaidimo tikslus. Tada galėsite pasirinkti būtent Jūsų vaikui tinkantį žaidimo variantą. Patarimas: Rinkdamiesi žaidimo variantą ir žaidimo priemones atkreipkite dėmesį naudokitės tokiais principais: nuo lengvo iki sudėtingo, nuo pažįstamo iki naujo, nuo skaičiavimo iki aritmetikos.

Linkime daug smagių akimirkų,

Žaidimo kūrėjai

1 Žaidimas. Protingo meškiuko atmintis.

Kas suras daugiausiai kortų vaizduojančių tą patį skaičių (pvz.: keturi pirštai ir keturios akutės)? Šis žaidimas skirtas visokio amžiaus protingiems meškiukams.

Reikalingos priemonės

Visos kortos

Pasiruošimas žaidimui

Kortos yra sumaišomos, užverčiamos ir sudedamos ant stalo aštuoniomis eilėmis po penkias kortas.

Žaidimo instrukcija

Žaiskite pagal laikrodžio rodyklę. Vyriausias žaidėjas pradeda žaidimą ir bando rasti atitinkančias skaičių poras. Atverkite kortas vieną po kitos ir garsiai perskaitykite kortelėje pavaizduotą skaičių.

-          Abi kortos sutampa? Puiku! Galite paimti tas kortas. Atverskite dar dvi kortas.

-          Dvi kortos nesutampa? Kaip gaila... Parodykite šias kortas kitiems žaidėjams, o tada padėkite jas atgal ir užverskite. Tada, kito žaidėjo eilė versti kortas.

Žaidimo pabaiga

Žaidimas baigiamas, kai surenkamos visos atitinkamos skaičių poros. Sudėkite savo kortas į krūvas, kieno krūva aukščiausia, tas ir laimi žaidimą.

Žaidimo variantai mažiesiems

-          Pasirinkite bet kokius du kortų rinkinius, kuriuose yra po dešimt kortų ir tik su jais žaiskite „Protingo meškiuko atmintis“.

-          Pasirinkite kortas, kurios vaizduoja tik tam tikrą skaičių intervalą (pvz.: visas kortas vaizduojančias skaičius nuo 1 iki 5)       

2 Žaidimas. Protingų meškiukų dvikova.

Žaidėjas, kuris greičiausiai surinks medinius rutuliukus savo skaičiavimo siūlo pusėje, laimi žaidimą. Jaudinantis virvės traukimo žaidimas su skaičiais skirtas dviem protingiems meškiukams.

Reikalingos priemonės

Skaičiavimo siūlas

Žaidimo kauliukas

Pasiruošimas žaidimui

Padėkite skaičiavimo siūlą stalo viduryje taip, kad galva ir uodega būtų matomi abiems žaidėjams. Pastumkite dešimt medinių kamuoliukų į virvės vidurį ir paruoškite žaidimo kauliuką.

Žaidimo instrukcija

Žaiskite paeiliui. Jauniausias žaidėjas pradeda žaidimą išmesdamas žaidimo kauliuką. Iškrenta:

-          Skaičius. Puiku! Suskaičiuokite atitinkamą rutuliukų skaičių ir pastumkite juos į savo pusę.

Svarbios stūmimo taisyklės:

-          Stumkite rutuliukus nuo vidurio į savo pusę

-          Jeigu viduryje nebeliko rutuliukų, juos galite paimti ir iš varžovo pusės.

-          Protingas meškiukas. Jis jau pavargo skaičiuoti ir nori pailsėti. Negalite stumti rutuliukų.

Tada yra kito žaidėjo eilė mesti žaidimo kauliuką.

Žaidimo pabaiga

Žaidimas baigiamas, kai vienas iš žaidėjų savo pusėje jau turi visus dešimt rutuliukų. Šia žaidėjas laimi virvės traukimo dvikovą su skaičiais. Dėmesio: paskutiniame ėjime, žaidėjui leidžiama į savo pusę pastumti mažesnį rutuliukų skaičių nei nurodyta ant žaidimo kauliuko.

3 Žaidimas: Nuo vieno iki dešimt.

Ar sugebėsi surasi skaičius nuo 1 iki 10 teisinga tvarka greičiau nei Protingas meškiukas suskaičiuos iki 10? Bendradarbiavimo žaidimas skirtas bet kokiam žaidėjų skaičiui.

Reikalingos priemonės

Skaičiavimo siūlas

Kortų rinkinys

Pasiruošimas žaidimui

Padėkite skaičiavimo siūlą stalo viduryje. Šiame žaidimo variante Jūs visi žaidžiate prieš Protingą meškiuką. Pastumkite visus dešimt rutuliukų į medinio kamuoliuko pusę. Sumaišykite kortas ir užvertas dėkite ant stalo vieną paskui kitą. Įsitikinkite, kad kortos neguli viena ant kitos.

Žaidimo instrukcija

Žaiskite pagal laikrodžio rodyklę. Vyriausias žaidėjas pradeda žaidimą atversdamas kortą ir bandydamas atversi kortą su mažiausiu skaičiumi. Žaidimo pradžioje visi ieškote skaičiaus „vienas“. Kurią kortą atvertėt?

-          Tą, kurios ieškot? Puiku! Garsiai perkaitykite užrašytą skaičių. Ši korta pasilieka atversta iki žaidimo pabaigos. Dabar atverskite kitą kortą. Ši korta turi parodyti sekantį skaičių. Taigi, po kortos „vienas“ turite bandyti atversti kortą su skaičiumi „du“ ir taip toliau.

-          Kita korta? Apmaudu... Garsiai perskaitykite užrašytą skaičių. Žaidėjai įsimena kortos skaičių ir korta yra užverčiama ir padedama atgal. Tada, turite pastumti vieną medini rutuliuką link Protingo meškiuko ir garsiai suskaičiuoti rutuliukus jau esančius meškiuko pusėje. Tada kito žaidėjo eilė versti kortą.

Žaidimo pabaiga

Žaidimas baigiamas, kai:

-          Visos kortos yra atverčiamos, o dar ne visi rutuliukai yra meškiuko pusėje. Jūs visi laimite žaidimą ir švenčiate šią nuostabią skaičių šventę.

-          Visi rutuliukai atsiduria meškiuko pusėje, vadinasi, meškiukas suskaičiavo iki dešimties. Jūs pralaimite žaidimą, bet nesijaudinkite – gal kitą kartą pasiseks.

4 Žaidimas: Protingas meškiukas ir skaičiai.

Kas puikiai išmano skaičius ir pirmas surinks trys kortas? Jaudinantis skaičiavimo ir aritmetikos žaidimas skirtas 2-5 žaidėjams.

Reikalingos priemonės

Skaičiavimo siūlas

Kortų rinkinys

Žaidimo kauliukas

Pasiruošimas žaidimui

Padėkite skaičiavimo siūlą stalo viduryje ir nustatykite skaičių penki pastumdami penkis geltonus rutuliukus link meškiuko, o penkis žalius link medinio kamuoliuko. Sudėkite atverstas kortas stalo centre. Paruoškite žaidimo kauliuką.

Žaidimo instrukcija

Žaiskite pagal laikrodžio rodyklę. Jauniausias žaidėjas pradeda žaidimą išmesdamas kauliuką. Iškrenta:

-          Skaičius. Garsiai perskaitykite skaičių ir pastumkite atitinkamą skaičių rutuliukų iš meškiuko puses į kamuoliuko pusę, arba atvirkščiai.

-          Meškiukas. Pasirinkite skaičių nuo vieno iki dešimties ir garsiai jį pasakykite.  Tada, pastumkite atitinkamą skaičių rutuliukų iš meškiuko puses į kamuoliuko pusę, arba atvirkščiai.

Svarbios Protingo meškiuko taisyklės:

-          Jeigu viename skaičiavimo siūlo gale nebeliko pakankamo skaičiaus rutuliukų, turite juos stumti iš kitos pusės

-          Visada garsiai skaičiuokite stumdydami rutuliukus. Kai ant skaičiavimo siūlo atsiranda naujas skaičius, garsiai jį perskaitykite. Paimkite atitinkamą kortą iš stalo centro arba iš kito žaidėjo ir padėkite ją atversta prieš save. Jei reikiama korta jau pas Jus yra – nepasisekė.

Žaidimo pabaiga

Žaidimas baigiamas, kai vienas iš žaidėjas surenka tris kortas. Šis žaidėjas yra žaidimo nugalėtojas. 

Rašyti atsiliepimą

Jūsų vardas


Jūsų atsiliepimas Pastaba: HTML nesiverčia!

Įvertinimas Blogas           Geras

Į žemiau esantį laukelį įveskite apsaugos kodą.Palaikoma OpenCart
SPRAGTUKAS © 2020